Regulamin

Podstawowe informacje o sklepie

Sklep internetowy, działający pod adresem www.wolna.org, prowadzony jest przez Wydawnictwo:

Łobuz Damian Poprawa
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 6412358211
REGON: 240547534

Zasady zakupów i płatności

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wolna.org

 2. Cena wszystkich książek dostępnych w sprzedaży jest podana w polskiej walucie (PLN). Zawiera podatek VAT (5%) i staje się wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie zamówienia.

 3. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny w sklepie internetowych Wydawnictwa zawierasz z nim umowę sprzedaży. Przed dokonaniem zakupu zostaniesz poinformowana również o kosztach wysyłki zamówionych książek.

 4. W zamówieniu dokonujesz wyboru zamawianych książek oraz określasz ich ilość. Po dokonaniu wyboru formy dostawy i płatności wskazujesz swoje dane kontaktowe. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatności. Kliknięciem w przycisk „Zamawiam i płacę” finalizujesz zamówienie.

 5. Wydawnictwo akceptuje wyłącznie płatności elektroniczne, za pośrednictwem:

  - Usługi Integratora Przelewy24, realizowanej przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15.

 6. Płatności dokonujesz w formie przedpłaty, tj. przed realizacją przez Wydawnictwo Twojego zamówienia.

 7. Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 znajdziesz odpowiednio na stronie www.przelewy24.pl

 8. W ciągu kilku godzin od złożenia i opłacenia zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia i zawarcia umowy na odległość. W przypadku „plików elektronicznych” (e-booki lub audiobooki) wskazane powyżej potwierdzenie obejmuje także informację o udzielonej przez Ciebie zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 9. Załącznikiem do wiadomości potwierdzającej przyjęcie złożonego i opłaconego zamówienia jest dokument sprzedaży w postaci Faktury VAT wystawionej na Ciebie lub Firmę, którą wskażesz w formularzu zamówienia.

 10. W sytuacji, kiedy Wydawnictwo nie może spełnić świadczenia z powodu braku towaru (np. poprzez wyczerpanie nakładu), zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowana, najpóźniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W takiej sytuacji Wydawnictwo ma prawo odstąpić od umowy z Tobą zawartej i niezwłocznie zwrócić wpłacone przez Ciebie pieniądze. Prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje również Tobie.


Wysyłka i dostawa

 1. Obsługą zamówień Wydawnictwa, w ramach usługi „Fullfilment” zajmuje się Green Logistics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-739), ul. Wałbrzyska 11/85.

 2. Zamówione i opłacone książki są wysyłane:

  - Tego samego dnia, jeśli zostały złożone do godziny 12:00
  - Na drugi dzień, jeśli zostały złożone po godzinie 12:00

 3. Dostawa zamówionych i opłaconych książek na terenie Polski jest realizowana za pośrednictwem:

  - Usługi kurierskiej, realizowanej przez InPost, z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28. 
  - Usługi Paczkomatów, realizowanej przez InPost, z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28.

 4. Dostawa zamówionych i opłaconych książek na terenie pozostałych państw UE jest realizowana za pośrednictwem:

  - Usługi kurierskiej międzynarodowej, realizowanej przez Fedex Express Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-236), ul. Annopol 19.
  - Usługi kurierskiej międzynarodowej, realizowanej przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-158), ul. Wirażowa 37.

 5. Koszt wysyłki jest podany w trakcie składania zamówienia.

 6. Więcej informacji na temat usług kurierskich i paczkomatów InPost oraz możliwość śledzenia przesyłki znajdziesz na stronie: www.inpost.pl

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W związku z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Ci zamawianych książek. W tym celu złóż stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wyślij je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu na adres:

  Green Logistics Polska Sp. z o.o.
  ul. Łubińska 14
  05-532 Łubna
  z dopiskiem „Wydawnictwo Łobuz (Zwrot książki).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, powinnaś odesłać książki niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Ciebie od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłaniu książki przed jego upływem.

 3. Książki powinnaś zwrócić Wydawcy w stanie niezmienionym. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie ich wartości w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane książki nie mogą być w żaden sposób zniszczone lub uszkodzone.

 4. W przypadku zgodnego z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Wydawnictwo dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionych w sklepie książek wraz z kosztem dostarczenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Środki zostaną Ci zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłaś przy nabyciu książek lub na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją na adres e-mail, z którego złożyłaś zamówienie.

 5. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem Twojej płatności do chwili otrzymania książek z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W przypadku, jeśli wybierzesz sposób dostarczenia książek inni niż najtańszy byłby zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Wydawnictwo w sytuacji odstąpienia przez Ciebie od umowy sprzedaży nie jest zobowiązane do zwrotu Tobie poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
 7. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. Koszt odesłania do Wydawnictwa zwracanych książek, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pokrywasz sama i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacje

 1. Jeśli dostarczone książki posiadają wady fabryczne, złóż reklamację z dołączonym opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:

  Green Logistics Polska Sp. z o.o.
  ul. Łubińska 14
  05-532 Łubna
  dopiskiem „Wydawnictwo Łobuz (Reklamacja książki).

 2. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem.

 3. W przypadku uznania reklamacji, Wydawnictwo wymieni towar na nowy lub zwróci jego ceną wraz z kosztami przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Środki zostaną Ci zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłaś przy nabyciu książek lub na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, podany w piśmie reklamacyjnym. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją na adres e-mail, z którego złożyłaś zamówienie.

 4. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Kontakt

Dane kontaktowe Wydawnictwa:

Łobuz Damian Poprawa
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
NIP: 6412358211
REGON: 240547534
Adres poczty elektronicznej: kontakt@damianpoprawa.com

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu obowiązuje od 1 października 2020 roku.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO”).